Læggemønstre for aflange fliser

Anlæg | Kategori


Sandstone Mahogni på bred parkeringsplads

Den mest almindelige måde er lægge rektangulære fliser på er i halvforband, det betyder at fliserne lapper halvt ind over hinanden. Tredjedelsforband giver sig selv når man er med på halvforband, her lapper fliserne 1/3 ind over hinanden. Begge dele er stærkt og holdbart, hvis man færdes mod den lange side  af fliserne men svagt ved kørsel fra den anden side, hvilket er vigtigt på kørearealer.

Konklusion, indkørsel: Halvforband og tredjedelsforband er velegnede til en indkørsel, hvor man kører ind og ud men ikke drejer på fladen. Hvis det er tilfældet skal man vælge et læggemønster, der låser fra begge sider som fx. sildeben eller vinkelmønster.

Konklusion, terrasser og gangarealer: Halvforband er mest roligt og tredjedelsforband giver mere spil. På betonsten behøver man ikke at forholde sig til fladen, på natursten har man både flisernes overflade (kløvet med fin eller grov struktur) og farvespillet at lege med.

Eksempel: Du har valgt Black Limestone som er en ensfarvet sten med en fin jævn overflade, men du vil gerne have lidt mere spil i belægningen og fremhæve, at det er en natursten du har lagt –

det opnår du ved at lægge den i tredjedelsforband eller i sildebensmønster.

natursten sandsten Sandstone klinke Black