FAST FUGEMATERIALE

Det faste permeable fugemateriale kan bruges til terrasser og private indkørsler. Fugematerialer bruges til at fylde fugerne i en belægning og kaldes også fugesand, fugegrus eller fugemiddel, man skal være opmærksom på at der er flere forskellige fugematerialer. Det faste fugemateriale kan ikke sammenlignes med almindeligt fugesand, stenmel eller almindeligt fugegrus, da disse materialer er såkaldte ‘løse fuge materialer’ og derfor ikke er så faste mht ukrudt og myrer som KHW fugen er.

Fugemateriale til smalle fuger og til brede fuger.
25 kg spande med Classic fugemateriale til fugebredder fra 8-12 mm. lys/grå/sort
15 kg spande med Elastic fugemateriale til fugebredder fra 3-8 mm. lys/grå/sort

Så meget fugemateriale skal du bruge:
1 spand Classic fugemateriale rækker til at fuge ca 15 m2 terrasse med Chelsea mønster, ca. 22 m2 terrasse med Soldaterfliser og ca. 9 m2 Opusmønster.

Du kan gemme fugemateriale, som du ikke bruger.
Hvis du har fugemateriale tilbage, så fyld spanden med vand og læg låget på. Så kan materialet holde sig i op til et år, det hærder først når det tørrer op. Bemærk at andre faste fugematerialer IKKE kan gemmes.

Fugematerialet består af kvartssand der bindes sammen af polymer. Det produceres af det tyske firma KHW og er efter vores mening, det bedste der findes på det danske marked. Kombineret med en god drænbar bundopbygning er fugematerialet vand- og luft gennemtrængeligt og hæmmer ukrudt og myrer i fugerne. Der er selvfølgelig ikke at sammenligne med en faststøbning af fliserne, da det kun er fugen, der er fyldt med materialet, men det er en god løsning til at minimere vedligeholdelsesarbejdet. Fugematerialet kan miste vedhæftning til stenene hvis stenene arbejder eller flytter på sig, derved kan fremkomme minimale fuge sprækker, som så må efterfyldes eller ukrudtsbehandles.

Selv om fugematerialet er vandgennemtrængeligt kan det ikke bruges som afvanding alene, lav altid fald på en belægning og sørg for afvanding så vandet ledes væk fra bygninger og til vandrender , dræn, græs, bede, skærver eller andre steder hvor det kan sive ned i jorden.

Den faste fuge tåler vask med højtryksvasker, brug ikke en direkte hård stråle men vask forsigtigt.

Det er meget let at arbejde med den faste fuge

Belægningen skal være ren og våd. Under arbejdet med at sprede fugemassen ud over belægningen bør ens fodtøj være rent. Hæld fugematerialet ud, fyld fugerne ved at feje, hold belægningen våd mens der arbejdes og slut af med at spule rester af fugen væk.

Se instruktionsvideo:  Sådan fuger du med fast fuge

For at det ilt hærdende fugematerialet kan hærde skal arbejdstemperaturen minimum være 0 grader. Fugebredden må minimum være 3/8 mm. Fugedybden skal minimum være 25 mm på gangarealer og minimum 5 cm i indkørsler. Belægningen kan betrædes efter 24 timer, og er helt færdighærdet efter 7 dage ved 20 grader C og en relativ luftfugtighed på 65 %. Fuges der ved lavere temperature vil hærdetiden forlænges.